25500816

+ Suvarnabhumi


..........

Jeudi 16 Août 2007
..........
Aéroport international de Bangkok

L'aéroport international de Bangkok, également
« aéroport international de Suvarnabhumi » (prononcer Souwanapoum)
depuis le 28 septembre 2006 (en anglais Bangkok International Airport),
(code AITA : BKK ; code OACI : VTBS)
est le principal aéroport de Thaïlande.
Il complète l'Aéroport international Don Muang (code AITA : DMK)
dédié à la majorité des vols domestiques, au Fret aérien et à l'armée.
Bangkok est la plaque tournante principale
pour les vols à destination de l'Asie du Sud-Est, l'ancien aéroport étant
arrivé à saturation, Suvarnabhumi airport est largement
plus grand que Don Muang.

Ce nouvel aéroport international, Suvarnabhumi Airport,
à 30 km à l'est de Bangkok, a été conçu pour un trafic annuel maximum
de 45 millions de passagers, sa construction a pris beaucoup de retard
et son ouverture n'a été officialisée que le 28 septembre 2006,
après de nombreux reports.
Il posséde la plus haute
tour de contrôle du monde.

Le
29 juillet 2006, un Boeing 747-400 de la Thai Airways International
(vol TG181) en provenance de Bangkok-Don Muang,
avec à son bord l'ancien premier ministre
Thaksin Shinawatra,
de nombreuses personnalités officielles et 400 passagers,
s'est posé sur la piste à 8 heures 09 minutes, inaugurant ainsi
le premier vol commercial sur le nouvel aéroport.
D'autres vols commerciaux ont permis de tester ses infrastructures jusqu'à la date de son ouverture officielle.
De nombreuses erreurs de construction, principalement dues
à la mauvaise qualité des matériaux utilisés et à la sous-estimation
de la consistance du sous-sol marécageux, ont conduit les autorités Thaïlandaises à rouvrir aux vols commerciaux de passagers
l'aéroport
Don Muang International pour soulager les infrastructures
de
Suvarnabhumi Airport.

A partir du 25 mars 2007, le nombre de vols intérieurs
au départ de
Suvarnabhumi Airport diminue, suite au transfert
des vols de compagnies aériennes "low cost" vers le terminal
Domestique de l'ancien aéroport
Don Muang International
(au nord de Bangkok).

Les correspondances aériennes nécessitant le transfert d'un aéroport
vers l'autre doivent être envisagées à un intervalle de 3h30,
durée permettant d'accomplir les formalités internationales,
récupérer ses bagages et se rendre au second aéroport.


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ
(ชื่อเดิม: สนามบินหนองงูเห่า) เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด
ในตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยใช้งานแทนท่าอากาศยานดอนเมือง
นโยบายรัฐบาลได้กำหนดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
และจะเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ชื่อของสนามบินสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง"
เป็นชื่อพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543
และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2545
ชื่อสากลของสนามบินสะกดตามการถ่ายตัวสะกดภาษาสันสกฤต ว่า "Suvarnabhumi"
แทนที่การเขียนทับศัพท์ตามระบบราชบัณฑิตยสถาน ว่า "Suwannaphum"

รัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ซื้อที่ดินหนองน้ำ 20,000 ไีร่
บริเวณหนองงูเห่า จังหวัดสมุทรปราการในปี พ.ศ. 2516 สำหรับสร้างสนามบินใหม่
เวลาเกือบ 30 ปีต่อมา รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้้เห็นว่า สนามบินมีความสำคัญ
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว
และด้านอื่นของประเทศเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงกำหนดให้ การก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันดำเนินการแบบบูรณาการ
เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย การก่อสร้างจึงได้เริ่มต้นในเดือน มกราคม พ.ศ. 2545
สนามบินได้เปิดทดลองใช้ในเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โดยมีสายการบินภายในประเทศ 6 สายการบินร่วมทดลอง ได้แก่ การบินไทย นกแอร์
ไทยแอร์เอเซีย บางกอกแอร์เวย์ พีบีแอร์ และ โอเรียนท์ไทย โดยมีจำนวนผู้โดยสาร 4,800 คน
จาก 24 เที่ยวบิน โดยพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เดินทางจาก
สนามบินดอนเมืองมายังสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ
ซึ่งรวมถึงการแจกประกาศนียบัตรและบัตรโดยสารที่ระลึกแก่ผู้ร่วมเที่ยวบิน การนำผู้สนใจ
เยี่ยมชมบริเวณสนามบินโดยมัคคุเทศก์อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
ร่วมกับการท่าอากาศยาน และรถโดยสาร ขสมก. ได้จัดเส้นทางพิเศษเพื่อเข้าชมสนามบิน
และสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้รัฐบาลคาดว่าจะได้รับการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางอากาศ ภายใต้มาตรฐานนานาชาติที่ออกโดย องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
(ICAO) และ สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
เพื่อเปิดใช้ในทางพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549
(เริ่มย้ายและให้บินขึ้นลงได้ตั้งแต่ 15 กันยายน) และกำหนดให้วันที่ 1 กันยายน
เป็นวันแรกของการทดลองบินของสายการบินจากต่างประเทศ ในการเริ่มการบินของสายการบิน
ภายในประเทศวันแรก ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดปัญหาไฟฟ้าดั
บในช่วง 1:00-6:10 น. ทำให้ประสบปัญหาในการเช็คอินของสายการบินในช่วงเวลานั้น

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการของ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คณะรัฐประหารตัดสินใจยึดกำหนดการเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 28 ตามเดิม ในโอกาสเปิดสนามบิน ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำแสตมป์ที่ระลึก
จำนวน 18 ล้านดวง เป็นภาพอาคารผู้โดยสาร พร้อมเครื่องบิน และตราสัญลักษณ์
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ชนิดราคา 3 บาท พร้อมซองวันแรก
จำหน่ายราคาซองละ 10 บาท จำหน่ายวันที่ 28 กันยายน เป็นวันแรก

~~~~~~

รักสุวรรณภูมิที่ซู้ดดดดดดด ...
ไปจนจาหลับตาเดินได้แล้วมั้งเนี่ย ^^
กว้าง + เดินได้เมื่อยสุดใจ เหอะๆ
แต่ก็ไม่เคยเดินทั่วซะที
ไว้ต้องหาเวลาว่างๆ ไปเดินเล่นให้ทั่วซะแว้ว (:


....................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: