25510428

+ ทำไมเวลานอนอ่านหนังสือแล้ว จึงรู้สึกง่วงนอนได้ง่าย.+ [ ทำไมเวลานอนอ่านหนังสือแล้ว จึงรู้สึกง่วงนอนได้ง่าย ] +.


หากนอนอ่านหนังสือชั่วครู่หรือในระหว่างก่อนนอน
เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าต้องการอ่านหนังสือ
อย่างเอาจริงเอาจังหรือทบทวนบทเรียนละก็เป็นการไม่เหมาะสม
เพราะเหตุใด ???

การอ่านหนังสือย่อมต้องใช้สมอง ต้องให้เซลล์ประสาทของสมองดำเนินการเคลื่อนไหว
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่สมองเคลื่อนไหวนั้นต้องสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอันมาก
ต้องมีสิ่งชดเชยได้ทันการ และในระหว่างที่นอนนั้นเลือดในสมองเพิ่มปริมาณมากขึ้น
หัวใจเต้นช้าลง การไหลเวียนของเลือดย่อมไม่คล่องดีเท่ากับในระหว่างนั่งหรือยืน
เมื่อกระแสเลือดไหลช้า การชดเชยไม่ทันการสิ้นเปลือง
ฉะนั้นจึงทำให้เกิดความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

แก้วตาจะต้องปรับอยู่ตลอดเวลาในระหว่างอ่านหนังสืออย่างฉุกละหุก
เพื่อให้ระยะของหนังสือกับดวงตาไม่ไกลเกินไป และไม่ใกล้เกินไป
โดยที่ท่านอนอ่านหนังสือนั้นไม่สามารถรักษาระยะของหนังสือให้คงที่ได้ง่าย
การปรับระยะของสายตาค่อนข้างจะกินแรง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความอ่อนเพลียได้ง่าย

- - - - - - - - - - - - - - - -

ไม่มีความคิดเห็น: